Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes 12.1.2019. Innkalling med sted og klokkeslett kommer. Saker til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 5.1.2019.

 

Les mer

Fremskrittspartiets prinsipper

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.

 

Les mer

Ideologisk grunnlag

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre
i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket.

Les mer

5 saker

Våre hovedsaker

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en usosial skatt som særlig rammer de med lav inntekt, minstepensjonister og barnefamilier. Vi i Vestre Toten FrP skal gradvis avskaffe eiendomsskatten. Det er et udiskutabelt krav fra vår side dersom vi skal inngå i en flertallskonstellasjon etter valget.

Nei til lokale bomringer

Vi vil beholde selvråderetten over egen kommune og sier klart nei til den delen av ATS Mjøsbyen som gir fylkeskommunen og fylkesmannen i Innlandet tilnærmet vetorett i plansaker. Vi sier også klart nei til by-pakker m/lokale bomringer. Vi ville at en så stor og omfattende sak som ATS Mjøsbyen burde ha vært ute til folkeavstemning men dette ble nedstemt i kommunestyret mot våre stemmer.

Ja-kommunen

Vi vil at Vestre Toten skal være til inspirasjon både for kommunens innbyggere, næringslivet og ansatte i kommunen. Derfor vil vi innføre JA – kommunen. JA – kommunen skal baseres på 5 K-er; kvalitet, kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kultur.

Vestre Toten har dyktige medarbeidere både i administrasjonen og ute i felten. Vi vil at de ansatte i større grad enn i dag skal være med i prosessen for å nå våre mål. Våre lærere, sykepleiere, renholdere og vaktmestere sitter alle med kompetanse på sine felt og vet hvor skoen trykker. Spiller vi alle på lag får vi trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og konstruktive løsninger. Som innbygger, bruker eller næringsdrivende vil du oppleve Vestre Toten som en lagspiller som gjør jobben litt enklere, litt bedre, – noe som til slutt skaper EN ENKLERE HVERDAG for folk flest.

Bosetting av flyktninger

Alle flyktninger som bosettes i Vestre Toten skal føle seg trygge. De skal ikke være en byrde for kommuneøkonomien. De må følge integreringsprogrammet og tilpasse seg i samfunnet på lik linje med alle andre. Vi i Vestre Toten FrP sier nei til bosetting av flere flyktninger inntil de som er her er godt integrert og selvforsørget.

Statlig finansiert eldreomsorg

Statlig finansiert eldreomsorg er i dag et prøveprosjekt i 6 kommuner rundt om i Norge. Alle disse er så fornøyd med den ordningen at de fortsatt er med. Fra høsten 2019 skal ordningen utvides med 6 nye kommuner. Vi vil at Vestre Toten skal søke om å bli en av disse. Alle har krav på en verdig eldreomsorg uavhengig av kommunens økonomi.

Kommune valg 2019

Startid for valget

For å nå dette målet utarbeidet vi en strategiplan på siste årsmøte. Økt aktivitet i kommunestyret. Økt medieaktivitet både i sosiale og redaksjonell media. Og sist men ikke minst økt medlemspleie og medlemsaktiviteter.

- - - days
- - hours
- - minutes
- - seconds

FØRSTE KANDIDAT

Svein Erik Sørensen

Gruppeleder i kommunestyregruppen. Medlem av formannskapet. Medlem av boligstiftelsen og rådhusselskapet.

Jeg er født og oppvokst i Vestre Toten kommune, har rukket å bli 51 år. Bor på Raufoss med samboer og et barn/ungdom. Utdannet automasjonsteknikker og jobber ved Kongsberg Automotive som verktøy ansvarlig. Hobbyer er hytta på Totenåsen, kjøre motorsykkel og restaurere Raufossmopeder.

Les mer

 

ANDRE KANDIDAT

Anne Karin Synstelien

Kommunestyrerepresentant. Medlem av planutvalget.

50 år. Bosatt på Ihle. Jeg er født og oppvokst i Vestre Toten, er samboer med Stig Vestlie og har 2 voksne sønner. Begynte i arbeidslivet som 16 åring og jobber nå på 13 året i kommunen som renholder, en jobb jeg er stolt av. Jeg er også plasstillitsvalgt for renholderne i Vestre Toten. Mine interesser er musikk og dans.

Les mer

 

Stig Vestlie

Medlem av ankeutvalget for eiendomsskatt

54 år. Bosatt på Ihle. Jeg kommer opprinnelig fra Ringsaker og bor nå på Ihle sammen med Anne Karin Synstelien. Mine interesser er musikk, politikk og campingvogna på Mjøsa Ferie og fritidssenter i Brumunddal. Etter å ha jobbet som yrkessjåfør i mange år er jeg nå arbeidsufør grunnet leddproblemer.

Les mer

 

Odd Ingard Hoberg

Medlem av eldrerådet.

68 år.  Adresse Eriksrud. Født i Vestre Toten, oppvokst på Gjøvik. Bosatt ved Eriksrud. Samboer. Meldte meg inn i FrP første gang på 70tallet. Arbeidet siste 25år i ISS, siste årene som prosjektleder. Ble aktivt med i Vestre Toten FrP 2018 og sitter i styret som sekretær. Etter å ha slit med alkohol i mange år har jeg nå vert tørrlagt i 23år. Mine interesser er fotografering og politikk.  

Les mer

 

Stein Rune Vinger

5 kandidat

52 år. Bosatt på Eina. Jeg er gift og har 2 voksne unger. Jeg jobber i Kongsberg Automotive AS, hvor jeg har vært i snart 32 år. Mine interesser foruten politikk fluefiske og knivmaking. Jeg er fast representant i Utvalg for Teknisk og Plansaker (UTP) og møtende varamedlem til kommunestyret.

Mine politiske interesser er næringspolitikk og plansaker.

Les mer

 

Per Erik Bergstuen

Kommunestyrerepresentant.

45 år. Bosatt på Reinsvoll. Jeg er født og oppvokst i Vestre Toten. Bor på Reinsvoll sammen med kone og 3 barn. Jeg har jobbet hele livet og driver i dag eget firma på Reinsvoll som tavlebygger. Mine fritidsinteresser er fisking, båter og biler. Jeg har sittet i kommunestyret i 2 perioder. Har fartstid både i Utvalg for velferd og opplæring (UVO) og utvalg for teknisk og plansaker (UTP).

Les mer

 

Se fylkeskandidatene her 

 

Les mer

 

 

Støtt oss

Takk for din  Støtte

Vi er avhengige av bidragene fra mange engasjerte personer som ønsker nye ideer og bedre løsninger.
Ditt bidrag kan være med på å gjøre vår jobb litt enklere,
litt bedre – noe som til slutt skaper
EN ENKLERE HVERDAG

Ønsker du  å støtte oss kan du vippse til nummer : 549734

Bli medlem 

 

SAKER

Siste nytt

Følg med på alle våre viktige saker her.

 

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved