Nyheter

Vestre Toten – en inspirerende JA-kommune

LESERBREV Vestre Toten skal være en ja-kommune. En kommune der folk vil bo og næringslivet vil etablere seg. I Vestre Toten skal det være kort saksbehandlingstid og administrasjonen skal si ja uten å lete etter argumenter imot.

Mange opplever at kommunen bruker unødig lang behandlingstid på enkle søknader og at det letes etter argumenter for å avslå søknadene. Det legges ikke opp til dialog mellom søker og saksbehandler og det er søkers ansvar å dokumentere lover og regler ved en anke på vedtak. Det er saksbehandleren som sitter på denne kunnskapen og det bør være saksbehandleren som opplyser søker om hva som eventuelt må endres i stedet for å gi et blankt avslag.

Les hele saken her -> https://www.oa.no/debatt/fremskrittspartiet/valg-2019/vestre-toten-en-inspirerende-ja-kommune/o/5-35-873533

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved