Nyheter

Vi er klare for vår viktigste valgkamp!

Årets valgkamp i Vestre Toten handler om 2 ting. Videreføring av det gamle og tilbake til Robekklista (AP) eller ny kurs, bedre tjenester og økonomiforvaltning (FrP).

Høstens valg er et kommune- og fylkestingsvalg. Valgresultatet vil ikke gjøre endringer hverken i regjeringen eller på stortinget. I Vestre Toten derimot vil høstens valg ha stor betydning. Eiendomsskatt, skole, helse, kultur og fritid, byutvikling og kommuneutvikling avgjøres i kommunestyret.

Vi i Fremskrittspartiet vil gjøre Vestre Toten til en enda bedre kommune enn den er i dag. Vi vil ta de grepene og gjøre de vedtak som trengs for å snu kommuneøkonomien, redusere eiendomsskatten, skjerme for kutt i skole og eldreomsorg. Vi er klare for å overta styringen og legge om kursen. Vår politikk virker. Det har vi bevist i de kommuner vi har makten. Os i Hordaland. Ullensaker i Akershus bare for å nevne noen. Vår politikk virker også i Vestre Toten.

Høstens valg er viktig for alle. derfor er det viktig at alle benytter seg av stemmeretten den 9 september. Alle stemmer teller. Vi er klare. Er du?

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved