Anne Karin Synstelien

2 kandidat

50 år. Bosatt på Ihle.

Jeg er født og oppvokst i Vestre Toten, er samboer med Stig Vestlie og har 2 voksne sønner. Begynte i arbeidslivet som 16 åring og jobber nå på 13 året i kommunen som renholder, en jobb jeg er stolt av. Jeg er også plasstillitsvalgt for renholderne i Vestre Toten. Mine interesser er musikk og dans.

Mine politiske interesser er innvandring, eldreomsorg og barn. Jeg mener at Vestre Toten har bosatt langt flere flyktninger enn de har klart å integrere på en forsvarlig måte. Eldreomsorgen i Vestre Toten preges av for få plasser og for få hender i forhold til behovet. Våre barn har krav på en trygg oppvekst og en god skole. Alle skal ha den samme muligheten men den må tilpasses hver enkelt elev. Den store økningen i barnevernskostnadene i Vestre Toten gir grunn til bekymring.

I kommunestyret vil jeg si nei til bosetting av flere flyktninger inntil vi har oversikt over de faktiske kostnadene. At de som er bosatt her er godt integrert med gode norskkunnskaper og at de er selvforsørget. Jeg vil også jobbe for at de eldre skal få en verdig alderdom. Vi må ha nok plasser i forhold til behov. Det er ikke politikerne som definerer behovet. Det er det opp til fagfolk å avgjøre. Politikernes oppgave er å legge forholdene til rette. Derfor vil jeg jobbe for at det innføres statlig finansiert eldreomsorg i Vestre Toten slik at midlene til eldreomsorgen blir øremerket og ikke en salderingspost i budsjettet slik det er i dag.

Er du enig i dette må du stemme på meg ved valget 9 september. Jeg er stolt medlem av FrP og Vi Vil Vestre Toten Vel.

Godt valg!

Anne Karin Synstelien

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved