Fremskrittspartiets prinsipper

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og
vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssynet og humanistiske verdier.
Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi. Enkeltmennesket er, sammen med familien og
eiendomsretten, det grunnleggende i samfunnet.

Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller
etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som
eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og
organisasjonsfrihet.
(Les mer i Prinsipp- og handlingsprogram 2017 – 2021)

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved