Ideologisk grunnlag

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag, liberalismen, tar utgangspunkt i at folk selv er bedre
i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at
formynderi og sentraldirigering er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket.
Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle.
Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket.

Frihet for enkeltmennesket forutsetter at den enkelte selv i større grad tar ansvaret for seg selv
og sine egne handlinger. Vårt menneskesyn baserer seg på en overbevisning om at
enkeltmennesket har evner til å styre seg selv og ta konsekvensene av egne valg. Generelt sett
er det også viktig at den enkelte har en følelse av personlig ansvar for sine handlinger. Dette
betyr at folk flest bør få større anledning til å ta vare på seg selv og sin familie med et
minimum av statlig kontroll og styring. Det innebærer også at gale valg, som kriminell
virksomhet, vil få større konsekvenser enn i dag.

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved