Stein Rune Vinger

5 kandidat

52 år. Bosatt på Eina

Jeg er gift og har 2 voksne unger. Jeg jobber i Kongsberg Automotive AS, hvor jeg har vært i snart 32 år. Mine interesser foruten politikk fluefiske og knivmaking. Jeg er fast representant i Utvalg for Teknisk og Plansaker (UTP) og møtende varamedlem til kommunestyret.

Mine politiske interesser er næringspolitikk og plansaker.

Vestre Toten kommune skal være en JA- kommune. Når jeg kommer i kommunestyret vil jeg jobbe for en kraftig oppmykning av byggesaksbehandlingen. Utbygger skal ha mer å si i byggesaker. Kommunens saksbehandlere skal i dialog med utbygger søke gode løsninger for begge parter. Jeg vil også jobbe for å få flere næringstomter i kommunen. Flere lokale bedrifter og arbeidsplasser gir kommunen økt skatteinngang. Veivedlikehold og infrastruktur er også noe jeg vil prioritere.

Vil du at jeg skal være din representant i kommunestyret må du stemme på meg den 9 september. Jeg er stolt medlem av FrP og Vi Vil Vestre Toten Vel.

Godt valg!

Stein Rune Vinger

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved