Stig Vestlie

3 kandidat

54 år. Bosatt på Ihle

Jeg kommer opprinnelig fra Ringsaker og bor nå på Ihle sammen med Anne Karin Synstelien. Mine interesser er musikk, politikk og campingvogna på Mjøsa Ferie og fritidssenter i Brumunddal. Etter å ha jobbet som yrkessjåfør i mange år er jeg nå arbeidsufør grunnet leddproblemer.

Jeg har vært medlem i FrP i mange år. Jeg har sittet i fylkestinget i Hedmark og vært vara til kommunestyret både i Ringsaker og på Hamar. Jeg har mange interessefelt innenfor politikk. Når jeg blir valgt inn i kommunestyret i Vestre Toten, vil jeg ha hovedfokus på kultur og fritid og helse og omsorg. Som mangeårig korpsmusiker og en oppvekst preget av skihopp og fotball er dette et område som interesserer meg.

Mange musikkorps og kor sliter med lav rekruttering og elendige øvingslokaler. Jeg vil svært gjerne bidra til å bedre dette. Det bygges flotte idretts- og fotballhaller, mens kor og korps ofte blir henstilt til en gymsal eller et klasserom med elendig akustikk. Jeg vil samle alle krefter innen miljøet slik at vi i samarbeid kan skape en arena tilpasset bruken.

Innen helse og omsorg er jeg hovedsakelig opptatt av eldreomsorg og rusavhengighet. Jeg mener at alle fortjener en verdig alderdom og at eldreomsorgen skal være statlig finansiert og jeg vil gjøre mitt for at den ordningen innføres i Vestre Toten. Rusavhengighet er en sykdom. Om det er narkotika, alkohol eller spill som er problemet er det mange fellestrekk. Jeg kan ikke kurere noen, men jeg kan bidra til å skape et godt lavterskeltilbud. Forebyggende arbeid er også viktig og jeg vil være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom barnehagene, skolene, skolehelsetjenesten og politiet.

Vil du at jeg skal være din representant i kommunestyret må du stemme på meg den 9 september. Jeg er stolt medlem av FrP og Vi Vil Vestre Toten Vel.

Godt valg!

Stig Vestlie

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved