Wenche Haug Almestrand

 

Truls Gihlemoen

 

Stange, 40 år

 

Truls Gihlemoen har over 20 års erfaring i politikken. Er i dag leder i Stange FrP, Politisk nestleder i Innlandet FrP, og fast medlem i Fremskrittspartiets landsstyre. I tillegg til sitt politiske engasjement, er Truls salgsleder i Ifor Williams Norge AS

 

Truls Gihlemoen mener at en av de viktigste oppgavene det nye fylkestinget må ta fatt på, er å styrke vegnettet i fylket. Som et av fylkene i landet med mest veg, er standarden på fylkesvegene viktig for trafikksikkerhet, bosetting og arbeidsplasser. I samarbeid med Vestre Toten FrP, vil Truls blant annet jobbe for at alle elever i Vestre Toten skal ha en trygg skolevei.

 

Innlandet fylkeskommune arver et enormt vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet fra de to fylkene. Mens dagens rødgrønne fylkesledelse har brukt mye penger på busser i byene, vil Truls bruke mye penger på sikrere og bedre veger. 

 

Truls har bred erfaring fra næringslivet og er opptatt av å styrke næringslivet i Innlandet. Tilrettelegging for næringslivet betyr rask saksbehandling, reguleringsplaner som tar hensyn til næringslivets behov, og en effektiv infrastruktur som sikrer konkurransedyktige vilkår. 

 

Innlandet må få beholde sitt unike landskap, med grender, tettsteder og byer. Derfor vil Truls motsette seg ufornuftige klimaplaner som begrenser mulighetene til bilbruk. Bymiljøpakker som ATS Mjøsbyen legger opp til, går først og fremst utover de som bor mindre sentralt, og er en urimelig forskjellsbehandling til ulempe for de som ikke bor i byene.

 

 

2. kandidat i fylkesvalget

Wenche Haug Almestrand

Lillehammer, 52 år

Wenche er en erfaren fylkes- og kommunepolitiker fra Lillehammer.

Som fylkespolitiker mener hun det er viktig å spille på lag med kommunene i Innlandet og sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår som skaper næringsutvikling. Dette vil hun gjøre ved å bidra i planarbeidet, sørge for forutsigbare rammevilkår, gode samferdselsløsninger og jobbe på lag med Vestre Toten FrP i planarbeidet.
For Wenche er det viktig at det blir lagt et godt fundament for fremtiden til våre ungdommer. Dette innebærer retten til selv å velge skole et godt læringsmiljø og en mobbefri skole, hvor vi setter krav og gir muligheter til alle. Skolene er næringslivets viktigste kunnskapsleverandør og videre satsing på ungt entreprenørskap og fagskoler er viktig for fremtidens næringsutvikling. Næringslivet må involveres tettere i utdanningsløpet i videregående skole og næringslingslivet må tørre å satse på lærlinger om det er i privat eller offentlig sektor.
Arbeidsplasser vedtas ikke politisk de må skapes av enkeltmennesket, derfor er det viktig at enkeltmennesket får riktige rammevilkår til å ta de rette valgene for sin hverdag.

Wenche har utdannelse fra Befalsskolen- for hærens samband, BI og Høyskolen på Rena, hun har drevet eget firma i 20 år innen reiselivet og har 6 års arbeidserfaring fra Forsvaret. I dag jobber hun som daglig leder i Lillehammer Sentrum Drift AS hvor hun også der brenner for næringsutvikling, samferdsel og enkeltmenneskets egenverd. Samsung Galaxy-smarttelefon.

 

 

Lars Rem 

Østre Toten 53 år

 

Jeg er enkemann, far til 2 og bestefar til 5. Utdannet Glassmester og yrkessjåfør. Handelsskole + markedsføring og bedriftsøkonomi. 

Drevet eget firma i nesten 20 år. Nå er jeg dessverre gradert ufør pga utslitte knær og rygg.

Driver ett lite småbruk på Lena med oppdrett av kyllinger og økologisk hønsehold.

 

Min hovedoppgave i fylkestinget blir å jobbe for Vest Oppland. Jeg vil jobbe for bedre fylkesveier, en sikker og trygg VG skole, fritt skolevalg og nytt sykehus på vestsiden av Mjøsa. 

Jeg er opptatt av:

– Skatter, avgifter og tungrodd byråkrati.
– Eiendomsskatt er urimelig og urettferdig.
– Rett til å bestemme over egen bolig og eiendom.
– Samferdsel, veier skal og kan bygges uten bomavgift.
– Flere fylkesveier må bli riksveier.
– Nye biler må bli rimeligere.
– Fritt skolevalg. Alle passer ikke i en A4 skole.
– Helse og omsorg bør statlig finansieres.

– Innvandring og flykninger. Flyktninger hjelpes mer effektivt i hjemlandet.

Vil du at jeg skal gjøre en forskjell for deg i fylkestinget, må du stemme FrP ved fylkestingsvalget 9 september. Godt valg!

Copyright@2019 PRnett AS | All Rights Reserved